Strona główna


Obrazek

Tom I

SPIS RZECZY TOMU I:

Przedmowa [Walery Sławek] . . .   V

Od wydawców [Wacław Lipiński] . . .   IX

Wstęp [Leon Wasilewski] . . .  1 

Podanie o przyjęcie na uniwersytet w Charkowie . . . 9

Podania w związku z przeniesieniem z uniwersytetu w Charkowie do uniwersytetu w Dorpacie. . . 10

Zeznania przed sądem w sprawie niedoszłego zamachu na Aleksandra III . . . 11

Prośba o przeniesienie z Kireńska na Sachalin . . . 16

Korespondencja z «Przedświtu» z marca 1893 r. . . . 17

Korespondencja z «Przedświtu» z marca 1893 r. . . . 22

Korespondencja z «Przedświtu» z kwietnia 1893 r. . . . 25

Odezwa do towarzyszy socjalistów Żydów w polskich zabranych prowincjach  . . . 28

Korespondencja z «Przedświtu» z maja 1893 r. . . . 33

List do redakcji w sprawie Bronisława Piłsudskiego . . . 37

Korespondencja z «Przedświtu» z lipca 1893 r. . . . 39

Korespondencja z «Przedświtu» z lipca 1893 r. . . . 42

Stosunek do rewolucjonistów rosyjskich . . .  42

Korespondencja z «Przedświtu» z października 1893 r. . . . 45

Korespondencja z «Przedświtu» z grudnia 1893 r. . . 49

Gwałty w Krożach . . .  51

Korespondencja z «Przedświtu» z maja 1894 r. . . . 56

Korespondencja z «Przedświtu» z lipca 1894 r. . . . 58

Odezwa na przyjazd cara Aleksandra III do Warszawy . . . 59

Korespondencja z «Przedświtu» z września 1894 r. . . .  61

U nas i gdzie indziej . . . 68

Odezwa na śmierć cara Aleksandra III . . .  73

Lojalność szlachecka . . .  74

Od redakcji . . .  75

Odezwa na 1 maja 1895 r. . . . 76

Korespondencja z «Przedświtu» z kwietnia 1895 r. . .  78

Rosja . . .   79

Artykuł z «Robotnika» z czerwca 1895 r. . . .  91

Na posterunku . . . 92

Gorliwość żandarmska. . .  96

Rusyfikacja . . .  97

Nasze hasło . . . 101

Czym jest Polska Partia Socjalistyczna . . .  106

Z Rosji . . .  109

Walka z rządem . . .  116

W rocznicę . . .  119

Budżet państwa . . .  122

Sprawa o zamach na pałac Kunitzera w Łodzi . . .  126

Nasze pismo . . .  133

Święto majowe w Warszawie . . . 142

Pamiątka majowa 1896 r. . . . 146

Z kongresu . . .  147

Podróż cara . .  .  150

Zjazd międzynarodowy robotników . . .  153

Niewola . . . .  154

Zabiegi żandarmskie . . .   159

W rocznicę . . .  161

Po wyborach . . .   163

Po pierwszym maja . . .  164

Od redakcji . . .  167

Prawo a urzędnicy . . . 168

Zabiegi żandarmskie . . . 173

Kilka słów o X pawilonie . . . 175

Odezwa na przyjazd cara Mikołaja II do Warszawy . . . 177

Wyjątek ze sprawozdania Centralnego Komitetu Robotniczego na IV Zjazd PPS. . . 179

Wobec mordu w Dąbrowie . . .  191

Z tajemnic rządowych . . . 195

Czwarty zjazd naszej partii . . .  199

Wstęp do memoriału ks. Imeretyńskiego . . .   203

Ks. Imeretyński o sprawie robotniczej . . . 218

Z pola walki . . .  222

Pomnik kata . . .  227

Bankructwo ugody . . .  229

Obchód mickiewiczowski w Krakowie . . .  232

Odezwa na odsłonięcie pomnika Murawjewa w Wilnie . . .  234

Od redakcji . . .   235

Pomnik Murawjewa . . . 237

Odezwa do robotników w sprawie pomnika Mickiewicza w Warszawie . . .  240

Odezwa do ogółu społeczeństwa w sprawie pomnika Mickiewicza w Warszawie . . .  241

Dzieje pomnika Mickiewicza w Warszawie . . .   244

Korespondencja z «Przedświtu» z maja 1899 r. . .  256

Po manifestacjach majowych . . .  257

Z powodu jubileuszu Puszkina . . .  259

Mazur kajdaniarski . .  .  262

Pięciolecie «Robotnika» . . .  264

O Finlandii . . .  265

Kuratoria trzeźwości . . .  268

Z powodu strajków tegorocznych . . . 272

Nowy okres . . .  275

Carska oświata . . . 279

Policja fabryczna . . .  282

Fabryczna pomoc lekarska . . .  283

W rocznicę . . .  286